Tegevus
Kalifornia koondise koosviibimised toimuvad keskmiselt kord kuus. Traditsioonilisteks üritusteks on

- sügiskommerss aastakoosoleku, õestuspeo ja perekonnaõhtuga
- eeljõuluaegne verivorstide valmistamine 
- heategevusmüük jõululaadal
- jõulupidu
- kevadine koosviibimine teiste akadeemiliste naisorganisatsioonidega
- muuseumikülastus
- vabaõhukontsert
- suvine aiapidu

Lisaks sellele peetakse referaadiõhtuid, käiakse koos kontserdil ja teatris, õhtust söömas, jne. 2007.a. augustis toimus Lääneranniku Eesti Päevade raames Ameerika Läänekaldal elavate fiiliate kokkutulek Los Angelese all-linna elegantses Biltmore'i hotellis.

 
Teistest akadeemilistest organisatsioonidest on koondisel tihedam läbikäimine ENÜSi ja korp! Rotaliaga. Koos ENÜSiga korraldatakse kordamööda igakevadist akadeemiliste naisorganisatsioonide koosviibimist. Korp! Rotaliaga on korraldatud koos suvepäevi ning perekonnaõhtuid; 2005. a. sügisel moodustati korp!! Filiae Patriae ja Rotalia liikmetest akadeemiline koor, mis esines C!FP 85. aastapäeva peol 2005.a. novembris. 2010.a. sügisel C!FP 90. aastapäeva peo raames toimunud perekonnaõhtule LA Eesti Majas olid kutsutud ka külalised teistest akadeemilistest organisatsioonidest.

 

Juba mitmeid aastaid järjest toetatakse heategevuse korras Tartu Laste Turvakodu Eestis, samuti on toetatud C!FP Tartu konventi iga-aastaste stipendiumite ning konvendihoone muretsemise ja remondiga. Toetatakse ka Los Angelese Eesti Täienduskooli.

 

C!FP Kalifornia koondisel ei ole oma konvendihoonet, koos käiakse Los Angelese Eesti Majas või liikmete kodudes.


Eestseisus


Kalifornia koondise eestseisus 2019-2020:

Noortevanem:    vil! Leila McLaughlin
Esimees:            vil! Helena Seli 

Abiesimees:        vil! Ave-Miina Eberhard

Kirjatoimetaja:    vil! Annika Mätas