Põhimõtted


Koondise tegutsemispõhimõtted on

 - Headus 

hingeline puhtus, eetilisus,  sallivus, suuremeelsus, hoolivus, taktitunne, elukestev sõprus, õelikkus, lojaalsus, õiglus, demokraatlikkus 
 - Tarkus

hariduspüüd, akadeemilisus, erialane eneseteostus ja professionaalsus, läbi elu kestev õppimine, kultuuriline enesetäiendamine, avatus uutele ideedele, püüe paremusele, juhtimisoskus, tegutsemisjulgus

 - Koduarmastus

liikmete rahvuslikkuse, ühiskonnateadlikkuse ja ühiskondliku aktiivsuse süvendamine, eesti keele ja kultuuri hoidmine ja väärtustamine, perekondlike sidemete väärtustamine ja edendamine, naiselikkus


Need põhimõtted suunavad koondise tegevust:

- heategevus ja liikmete toetamine
- kultuuriline ja hariduslik enesetäiendamine
- perekonna ja eesti kultuuri toetamine 


Neid põhimõtteid sümboliseerivad meie välismärgid:    

- tegevliikmetel valge-puna-roheline tekkel ning värvipael; noorliikmetel must rebastekkel C!FP sirkliga
- valge-puna-roheline lipp
- ehislippudega vapikilp