Liikmed

Vilistlased


Marve Balazki (Paimre) 

Ave-Miina Eberhard (Kalmus)

Lumme Erilt 

Nora Katrin Frolick (Piibe) 

Helle Girey (Puupill) 

Kristi Jaska 

Erika Johanson

Siret Jürison (Jaanus) 
Leah Hope Kantor (Lill)

Saima Kint (Kärp) 

Jana Kolukanova

Karin Kuljus
Sirje Kulmar-Levin
Merike Käo
Tiiu Leetma (Rebane) 
Susan Leetmaa
Luige Lill (Madalsoo) 
Kristi Lilleste
Õie Lood (Tambek) 
Marje Luik (Palm)
Mari-Aala Massakas

Leila McLaughlin (Rešetnikova)

Annika Mätas 

 


Korporatsioonil Filiae Patriae on kokku on üle 1000 liikme, neist umbes 500 Eestis. Kalifornia koondisel on praegu üle 50 liikme, enamus elab Los Angelese ümbruses. Kalifornia koondise liikmed seisuga 2015. a oktoober:
Merle Sirje Möll 
Silja Merike Maris Möll 
Silvi Otsmaa (Laan)

Anne-Marie Piibe (Puskar) 

Sirje Madli Puhvel (Hansen) 

Erika Ramona 

Aili Rebane (Lõhmus) 

Kaia Rebane 

Astrid Rehemets (Sumeri) 

Tiiu Reimo 

Kaia Renss (Vaher) 

Helena Seli (Praks)

Eeve Sork

Kadri Speek

Anne-Marie Sumeri (Schuey) 

Salme Taagepera

Malle Tael (Soolepp)

Katrin Tilk (Proment)  

Mari Truumaa (Rebane) 

Kay Tüll 

Tiina Vaska (Taagepera) 

Ann Wainright (Kopwillem)

Korp! Filiae Patriae Kalifornia koondis võtab vastu uusi liikmeid. Liikmeks võivad saada Californias alaliselt elavad, kõrgkoolides õppivad või õppinud eesti keelest aru saavad naised. Liikmekandidaatidel tuleb kohal käia ühel külalisõhtul. Informatsiooni külalisõhtute ja liikmeksastumise kohta saab noortevanemalt kirjutades aadressile noortevanem@fpcal.org.
 

Noorliikmeks vastuvõetud naised peavad oma noorliikmeaja jooksul pidama ühe akadeemilise ettekande vabalt valitud teemal ning tutvuma noortevanema ja oma akadeemilise ema juhendusel korporatsiooni põhimõtete ning kodukorraga.Üliõpilasvilistlased

Maire Malloy (Tiitson) 
Kaie Pallo (Hiielo)

Liia Ram (Rebane)

Christel Strömberg