Ajalugu


 

  

Korporatsioon Filiae Patriae asutati 27. oktoobril 1920. aastal esimese Eesti naiskorporatsioonina Tartu Ülikooli juures. Ajavahemikus 1920-1940 tegutses C!FP Eestis aktiivselt, igal aastal võeti juurde keskmisel 30 uut noorliiget ning 1940. aastaks oli liikmeid 380. Vilistlaskogu loodi 1926. aastal. 

Ajavahemikus 1940-1989 C!FP Eestis ametlikult ei tegutsenud. Tihe kontakt liikmete vahel aga säilis ning olude leebudes hakati regulaarselt kohtuma kohvikutes ja liikmete kodudes. Isekeskis kutsuti end TONAKO-ks (Toredate Naiste Koondis).

Pärast korp! Filiae Patriae tegevuse lõpetamist Eestis okupatsioonivõimude poolt 1940. aastal asutati 214 emigreerunud liikme poolt erinevates riikides kokku kaheksa väliskoondist, esimene neist 1945. aastal Stockholmis. Ühendriikide koondise asutasid USAsse elama asunud 25 C!FP liiget New Yorgis 28. novembril 1950. aastal.
 
Kalifornia koondis alustas ametlikku tegevust 1962. aastal, mil seitse vilistlast asutasid Ühendriikide koondise Los Angelese Osakonna. Ametlikuks asutamiskuupäevaks loetakse 25. märtsi, sel päeval toimus esimene koosolek. Läänerannikul oli huvi korporatsiooni tegevuse vastu suur ja liikmete arv kasvas jõudsalt.
 
1980. aastast muutus Los Angelese osakond iseseisvaks koondiseks.  1998. aastal muudeti nimi Kalifornia koondiseks (lühend C!FP Cal!K või Kk!). 2015. a jaanuaris võeti vastu koondise kodukord.
 
Praegu (2015.a oktoober) on korp! Filiae Patriae Kalifornia koondis jätkuvalt elujõuline ning Californias tegutsevatest eesti üliõpilasorganisatsioonidest üks suuremaid. Tublit järelkasvu oleme saanud uutest noorvilistlastest.